Tulosta Cimo.fi | Kulttuuri-ohjelma
 

Nyhetsbrev från Kulturkontakt i CIMO i augusti

6.8.2009

Sisältö

Sammandrag på svenska


EU-programmet Kultur: ansökningsomgången för år 2010 har börjat


Europeiska kommissionens Agency EACEA har publicerat de nya ansökningsblanketterna för år 2010. Deadline är den 1 oktober 2009.

Följande ansökningsomgångar inom programmet Kultur pågår:

- samarbetsåtgärder inom kultursektorn (högst 2-åriga projekt) (ansökningstiden utgår 1.10.2009)
- fleråriga samarbetsprojekt (3–5-åriga projekt) (1.10.2009)

Projektbidrag kan ansökas av offentliga och privata kulturorganisationer, också av aktörer inom kulturindustrin och små kulturföretag, förutsatt att deras verksamhet inte syftar till vinst i detta sammanhang.

Läs mera om ansökningsomgångar på svenska: www.cimo.fi/kulttuuri-ohjelma (välj ”på svenska”)

Ansökningsanvisningar och närmare beskrivning av kriterierna finns i programguiden för programmet Kultur. Den uppdaterade versionen har publicerats i juni 2009. Guiden finns i elektroniskt format på EACEA:s webbplats på alla officiella EU-språk.

Programguiden för programmet Kultur

Ansökningsmaterialet finns på EACEA:s webbplats:

Ansökningsmaterialet för samarbetsåtgärder
Ansökningsmaterialet för fleråriga samarbetsprojekt

Detta år används det elektroniska blanketterna för första gången. De ska kompletteras och skickas innan kl 13 (finsk tid) den 1 oktober 2009. Bilagor skickas via post också senast den 1 oktober (poststämpel den sista ansökningsdagen eller kvitto av kurirservice räcker).

Närmare information fås av CIMOs Kulturkontakt!

Kulturkontakt i CIMO, ccp(a)cimo.fi
Silja Hakulinen, tfn. 0207 868 509

En workshop i CIMO för de kulturorganisationer som ansöker om projektbidrag från programmet Kultur


Vi ordnar en workshop (på finska) för de organisationer som kommer att lämna ansökan under programmet Kulturs ansökningsomgång som tar slut den 1 oktober.
 
Workshop tar plats i CIMO den 9 september kl 10-15.
Anmälningarna senast den 4 september till adressen ccp(a)cimo.fi

Du är välkommen om din organisation ansöker om bidrag till ett kort eller flerårigt projekt oberoende av om ni är med som huvud- eller medarrangör i projektet.CIMO ligger i Hagnäs, Helsingfors.

EU stöder översättning av europeisk skönlitteratur med ca.2 miljoner euro i år


Sex finländska bokförlag får översättningsstöd från EU-programmet Kultur i år: Atena, Gummerus, Like, Mansarda, Tammi och Teos. De kommer att få sammanlagt nästan 150 000 euro för att översätta 16 verk från franska, spanska, italienska, makedoniska, kroatiska, slovenska, norska, turkiska, engelska och tyska till finska.Också sex finska böcker kommer att översättas till andra språk med hjälp av EU-stöd: Johanna Sinisalos Linnunaivot till engelska, Sofi Oksanens Puhdistus och Arto Paasilinnas Ukkosenjumalan poika till norska och Mika Waltaris Nuori Johannes samt som Markus Majaluomas två barnböcker till litauiska.

Totalt får 87 europeiska bokförlag stöd i år. Med EU-stöd översätts 370 skönlitterära verk i hela Europa.

Resultat på EACEAs webbtjänst

Kulturforum och valorisationsseminarium i Bryssel i slutet av september


Nu är det dags att anmäla sig till European Culture Forum, som äger rum den 28–30 september i Bryssel. Den första dagen ägnas åt valorisationsseminariet Culture in Motion vilket innebär presentation och workshops kring intressanta projekt som stöds av EU. Åtminstone två projekt är med från Finland: Fantasy Design och ACCU.

Därefter följer två dagar med paneldebatter kring de tre huvudområdena i En europeisk agenda för kultur i en globaliserad värld: Kulturell mångfald och interkulturell dialog; Kulturen som en katalysator för kreativitet och innovation och Kulturen som ett vitalt element i EU:s externa relationer.

Under konferensen delas också EU:s nyinstiftade litteraturpris ut för första gången.

Läs mera om kulturforum:
http://ec.europa.eu/culture/news/news1904_en.htm


Anmälningen sker på adressen:
http://cultureforum.teamwork.fr/
Lösenord är ”culture”. Där hittar du också programmet.

De tre dagarna är ett bra tillfälle att bilda nätverk och lära sig mera om europeisk kulturpolitik och europeiska kulturprojekt. Centralkommissionen för konst kommer att dela nya resestipendier som går att ansöka för att delta i de här europeiska evenemangen. Ytterligare information från Centralkommissionen för konst under augusti.

www.centralkommissionenforkonst.fi