Tulosta Cimo.fi | Kulttuuri-ohjelma
 

Kulttuurin yhteyspisteen elokuun uutiskirje

6.8.2009

Sisältö

Museoille ja muille kulttuurialan toimijoille mahdollisuuksia EU:n Grundtvig-ohjelmassa

Nyt museoilla ja muilla kulttuurialan toimijoilla on hyvä tilaisuus lähteä mukaan eurooppalaiseen yhteistyöhön aikuiskoulutuksen saralla. EU:n aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelmassa järjestetään syksyllä museoille, kirjastoille ja muille kulttuurialan toimijoille suunnattu kontaktiseminaari "Lifelong Learning Paths in Alternative Environments". Kontaktiseminaari pidetään Benalmádenassa, Espanjassa 14.–17.10.2009.

Kontaktiseminaarissa osallistujat tapaavat muita saman alan edustajia ja käynnistävät eurooppalaisen hankkeen suunnittelun. Kontaktiseminaari on mainio keino päästä mukaan eurooppalaiseen projektitoimintaan erityisesti niille, joilla ei ole vielä kansainvälistä yhteistyöverkostoa.

Kontaktiseminaariin haetaan CIMOn kautta. Hakuaika päättyy 11.9.2009. CIMO myöntää suomalaisille osallistujille apurahan, joka kattaa pääosin matkakulut ja kontaktiseminaarimaksun.

Grundtvig-kontaktiseminaareissa on yleensä n. 40–60 osallistujaa 15–20 eri maasta. Kyseisessä kontaktiseminaarissa suunnitellaan Grundtvig-oppimiskumppanuushankkeita. Oppimiskumppanuudet ovat pienimuotoisia hankkeita, joissa työskennellään kahden vuoden ajan jonkin yhteisen teeman ympärillä. Partnereita on vähintään kolmesta eri maasta.

Grundtvig-oppimiskumppanuuksien suosittuja aiheita ovat mm. kulttuuriperintö (cultural heritage) ja paikallishistoria, joissa museoilla on tärkeä rooli asiantuntijoina. Grundtvig-hankkeissa on tavallisesti erilaisia toimijoita; samassa hankkeessa voi olla esim. aikuisoppilaitoksia, järjestöjä ja kulttuurialan toimijoita. Suomesta kulttuurialan organisaatioita on ollut Grundtvig-hankkeissa vähän ja CIMO toivookin näitä enemmän mukaan ohjelmaan.

Grundtvig on Euroopan unionin LLP- eli Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluva aikuiskoulutuksen alaohjelma. Grundtvig-ohjelman tavoitteena on parantaa aikuiskoulutuksen laatua ja edistää eurooppalaista yhteistyötä aikuiskoulutuksen alalla. Aikuiskoulutus käsitetään ohjelmassa laajasti, kattaen formaalin, non-formaalin ja informaalin oppimisen. Ohjelmaan voivat osallistua kaikki aikuiskoulutusta tarjoavat oppilaitokset ja muut organisaatiot, kuten museot, kirjastot, järjestöt, yritykset ja vankilat.

Katso lisätietoja osoitteesta:
www.cimo.fi/grundtvig | Ajankohtaista
Kohdasta "Hankkeet" voit lukea lisää oppimiskumppanuuksista ja niiden työskentelytavoista.

Lisätietoja CIMOssa antaa:
Ohjelma-asiantuntija Riika Väliahde
puh. +358 (0) 207 868 584
riika.valiahde(a)cimo.fi

Aikuiskoulutuksen kansainvälistymiseen liittyvistä asioista tiedotetaan Aili-sähköpostilistalla. Liity listalle osoitteessa:
https://lists.cimo.fi/mailman/listinfo/aili