Tulosta Cimo.fi | Kulttuuri-ohjelma
 

Kulttuurin yhteyspisteen elokuun uutiskirje

6.8.2009

Sisältö

EU:n Kulttuuri-ohjelman vuoden 2010 hakukierros käynnissä


EU:n Kulttuuri-ohjelman hanketukien hakukierros on käynnissä. Toimeenpanovirasto EACEA julkaisi uudet hakulomakkeet heinäkuussa ja hakuaika päättyy 1. lokakuuta 2009. Tämä hakukierros on tarkoitettu vuonna 2010 aloitettaville hankkeille, jotka saavat alkaa aikaisintaan 1.5.2010.

Ohjelmassa on siirrytty sähköiseen hakuun. Hakulomake täytetään ja lähetetään sähköisesti, mutta liitteet lähetetään postitse. Myös liitteiden määräpäivä on 1.10. (postileiman päivämäärä riittää). Alustavan arvion mukaan hakukierroksen tulokset julkistetaan maaliskuun 2010 loppuun mennessä.

Kuka voi hakea tukea?

Kulttuuri-ohjelmasta myönnetään vuosittaisilla hakukierroksilla tukea eurooppalaisena yhteistyönä toteutettaville kulttuurialan hankkeille. Hakijatahoina tulee olla kulttuurialan organisaatioita – joko julkisia tai yksityisiä. Yksittäiset henkilöt eivät voi toimia tuen hakijoina.

Millaisille hankkeille tukea myönnetään?

EU:n Kulttuuri-ohjelman hanketukea myönnetään
  • kulttuurialan yhteistyöhankkeille (ns. lyhyet hankkeet, jotka ovat enintään 2-vuotisia). Näissä tulee olla vähintään kolme järjestäjätahoa kolmesta eri maasta1. EU-tuki lyhyille hankkeille on 50 000–200 000 euroa, mikä voi kattaa enintään 50 % hankkeen talousarviosta. 

  • monivuotisille yhteistyöhankkeille (3–5-vuotisia hankkeita). Monivuotisissa hankkeissa tulee olla vähintään kuusi järjestäjätahoa kuudesta eri maasta2. EU-tuki monivuotisille hankkeille on 200 000–500 000 euroa /vuosi, mikä voi kattaa enintään 50 % hankkeen talousarviosta.

Hakumateriaali

Hakuohjeistuksena toimii Kulttuuri-ohjelman ohjelmaopas, jonka päivitetty versio on julkaistu kesäkuussa 2009. Opas on julkaistu myös suomeksi, mutta englanninkielinen versio on alkuperäinen käsikirja. Ohjelmaopas ja hakulomakkeet ovat saatavilla toimeenpanovirasto EACEAn verkkopalvelussa.

Lyhyiden hankkeiden hakumateriaali

Monivuotisten hankkeiden hakumateriaali

Lisätietoja CIMOn Kulttuurin yhteyspisteestä

Kulttuuri-ohjelmaa hallinnoi Euroopan komissio sen alaisuudessa toimivan toimeenpanovirasto EACEAn avustuksella. Kulttuuri-ohjelmassa ei ole kansallisia kiintiöitä tai kansallista päätöksentekoa. Kansalliset Kulttuurin yhteyspisteet (Cultural Contact Points) vastaavat hakijoiden neuvonnasta ja ohjelman tiedotuksesta. CIMO toimii Kulttuurin yhteyspisteenä Suomessa.

Meiltä saat lisätietoja Kulttuuri-ohjelman rahoitustuista, tukikelpoisuudesta ja hakuprosessista.

ccp(a)cimo.fi | www.cimo.fi/kulttuuri-ohjelma

Silja Hakulinen, p. 0207 868 509
Hanna Hietaluoma-Hanin p. 0207 868 540

Tietoa hakukierroksista saa mielellään levittää._____________________________________________
1 Järjestäjätahojen tulee olla EU:n Kulttuuri-ohjelmaan osallistuvista maista. Ohjelmamaita on 34 (EU-maat, ETA-maat Norja, Islanti ja Liechtenstein sekä lisäksi Kroatia, Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sekä Serbia). Montenegro liittyy ohjelmaan todennäköisesti vuoden 2010 aikana. 

2  Järjestäjätahojen tulee olla EU:n Kulttuuri-ohjelmaan osallistuvista maista. Ohjelmamaita on 34 (EU-maat, ETA-maat Norja, Islanti ja Liechtenstein sekä lisäksi Kroatia, Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sekä Serbia). Montenegro liittyy ohjelmaan todennäköisesti vuoden 2010 aikana. 

Hakemustyöpaja Kulttuuri-ohjelman hankkeille CIMOssa
CIMOn Kulttuurin yhteyspiste järjestää työpajan niille tahoille, jotka ovat jättämässä Kulttuuri-ohjelman hakemusta 1.10. päättyvällä hakukierroksella.

Lue lisää uutiskirjeestämme!

Hakemustyöpaja CIMOssa

Kumppaninhakuja Kulttuuri-ohjelman hankkeisiin


Olemme koonneet tähän uutiskirjeeseen Kulttuurin yhteyspisteeseen saapuneita kumppaninhakutiedusteluja.

Kumppaneita etsitään Kulttuuri-ohjelman hakukierrokselle