Tulosta Cimo.fi | Kulttuuri-ohjelma
 

Kulttuurin yhteyspisteen elokuun uutiskirje

6.8.2009

Sisältö

Valorisaatioseminaari ja kulttuurifoorumi Brysselissä syyskuussa 2009 | ilmoittautuminen käynnissä

Euroopan komissio järjestää 28.9.2009 Brysselissä valorisaatioseminaarin Culture in Motion, jossa joukko Kulttuuri-ohjelmasta ja sitä edeltäneestä Kulttuuri 2000 -ohjelmasta tukea saaneita hankkeita esittelee tuloksiaan ja hyviä käytäntöjä. Suomesta mukana on ainakin kolme hanketta: Designmuseon vuosina 2003–2006 koordinoima Fantasy Design, Museoviraston kehittämisyksikön koordinoima Access to Cultural Heritage: policies of Presentation and Use ACCU (2004–2007) sekä Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen Creating Spaces -hanke (2007–2009).

Euroopan kulttuurifoorumi järjestetään Brysselissä 29.–30.9.2009. Kaksipäiväisen seminaarin aikana keskitytään Euroopan kulttuuriagendan kolmeen keskeiseen strategiseen tavoitteeseen: kulttuurisen moninaisuuden ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämiseen, kulttuurin tukemiseen luovuuden käynnistäjänä ja kulttuurin edistämiseen EU:n kansainvälisiin suhteisiin olennaisesti kuuluvana tekijänä.

Kulttuurifoorumin yhteydessä jaetaan myös ensimmäiset EU:n kirjallisuuspalkinnot.

Nämä syyskuiset seminaarit ovat oiva tilaisuus verkostoitua Euroopan-laajuisesti ja tutustua lähemmin eurooppalaiseen kulttuuriyhteistyöhön! Seminaarit ovat avoimia kaikille kulttuurialalla toimiville ja alasta kiinnostuneille.

Eurooppalaisen kulttuuriyhteistyön saralla toimivat organisaatiot voivat hakea Euroopan komissiolta tukea matkakustannuksiinsa 28. elokuuta mennessä. Lisätietoja komission verkkopalvelusta (ks. linkki alla).

Ennakkotietoa kulttuurifoorumista komission verkkopalvelussa

Sähköinen ilmoittautuminen ja tarkka ohjelma:
http://cultureforum.teamwork.fr
salasana: ”culture”

Lisätietoa tilaisuudessa jaettavasta EU:n kirjallisuuspalkinnosta
EU:n kirjallisuuspalkinnon webbisivut

Matka-avustusta Brysselin kulttuurifoorumiin


Opetusministeriö on päättänyt siirtää taiteen keskustoimikunnalle 140 000 euron suuruisen määrärahan jaettavaksi yksittäisten hakijoiden kansainvälisiin hankkeisiin vuonna 2009.

Määrärahasta 40 000 euroa on tarkoitettu jaettavaksi avustuksina ja matka-apurahoina vuonna 2009 suomalaisille kulttuurielämän toimijoille EU:n ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön osallistumista varten.

Matka-apurahaa voi hakea esimerkiksi syyskuisen EU:n kulttuurifoorumin matkakuluihin.  Taiteen keskustoimikunta julkaisee lisätietoja avustuksesta elokuun aikana.
www.taiteenkeskustoimikunta.fi


Suomalaishankkeita esittelyssä Brysselissä syyskuussa


Culture in Motion -seminaarissa esiteltävien suomalaishankkeiden verkkosivut:

Fantasy Design 2003–2006

Access to Cultural Heritage: policies of Presentation and Use – ACCU

Creating Spaces

Kuva: Fantasy Design / Designmuseo
Öljytynnyrituoli / Saara Toikka 17v. / Avarte Oy