Tulosta Cimo.fi | Kulttuuri-ohjelma
 

Kulttuurin yhteyspisteen elokuun uutiskirje

6.8.2009

Sisältö

EU:n ja Venäjän kumppanuusohjelman tuki kulttuurialan hankkeille


Institutional Building Partnership Programme (IBPP) -ohjelman haun tavoitteena on tukea eurooppalaisten ja venäläisten kulttuurialan yhteistyötä.

Nyt käynnissä olevassa haussa tuetaan erityisesti seuraavanlaisia hankkeita:
  • innovatiiviset ja luovat taiteelliset hankkeet eurooppalaisten ja venäläisten kulttuuriorganisaatioiden välillä (yhteistuotannot, festivaalit, yhteisnäyttelyt jne.)
  • venäläisten ja eurooppalaisten kulttuuriorganisaatioiden ja toimijoiden kestävä ja pitkäaikainen verkostoituminen
  • taiteilijoiden ja taiteellisten tuotantojen ja tuotteiden liikkuvuus
  • venäläisten ja eurooppalaisten museoiden yhteistyö mm. vaihdon ja saavutettavuuden kehittämiseksi.
Hakukierrokselle on varattu rahoitusta 2 miljoonaa euroa. Tuki voi olla 75 000–300 000 euroa hanketta kohti ja se kattaa vähintään 50 % ja enintään 80 % hankebudjetista.

Hankkeen kesto voi olla 8–18 kuukautta. Hankkeen toimintojen tulee tapahtua pääsääntöisesti Venäjällä.

Tukea voivat hakea
  • valtiosta riippumattomat (non-governmental) kulttuurialan organisaatiot
  • paikalliset ja alueelliset viranomaiset
  • museot ja muut valtiolliset, kunnalliset tai yksityiset kulttuurilaitokset
  • yliopistot ja korkeakoulut, joilla on vähintään yksi kulttuuri- ja taidealan opetusta antava tiedekunta tai koulutusohjelma
Tukea voivat hakea organisaatiot EU:n jäsenmaista, jäsenehdokasmaista (Kroatia, Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia), ETA-maista (Liechtenstein, Norja ja Islanti) ja Venäjältä.

Hakijakoalition tulee koostua vähintään kahdesta EU / ETA-alueen organisaatiosta ja yhdestä venäläisestä organisaatiosta.

Ensimmäisen vaiheen hakuaika päättyy 12. lokakuuta 2009. Ensimmäisessä vaiheessa jätetään hanke-ehdotus, joista osa valitaan toiseen vaiheeseen. Haun toisessa vaiheessa tulee jättää täydellinen hakemus liitteineen. Toisen vaiheen hakemusten tarkka määräaika ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä, jotka lähetetään alustavan arvion mukaan helmikuussa 2010.
Hankkeet voivat käynnistyä aikaisintaan syyskuussa 2010.

Lisätiedot

http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p_634.htm

HUOM! Haku ei ole osa EU:n Kulttuuri-ohjelmaa, vaan siitä vastaa Euroopan komission edustusto Venäjällä. Hakuun liittyvät kysymykset tulee osoittaa seuraavaan sähköpostiosoitteeseen vähintään 21 päivää ennen kyseisen hakuvaiheen päättymistä:
delegation-russia-ibppcult@ec.europa.eu

Vastaukset kysymyksiin saa viimeistään 11 päivää ennen hakuvaiheen päättymistä.

Seeds of Imagination


EU:n ja Venäjän kumppanuusohjelman haussa myönnettiin viime vuonna tukea yhdeksälle hankkeelle, joista yhtä koordinoidaan Suomesta:
Teatterin tiedotuskeskuksen koordinoima hanke Seeds of Imagination sai tukea EU:lta 300 000 euroa. Hanke alkoi 1.3.2009 ja kestää 1,5 vuotta.

Hankkeen avulla Teatterin tiedotuskeskus rakentaa ja vahvistaa teatterikentän yhteistyötä Venäjän ja Suomen välillä. Kohderyhmänä ovat ammattiteatterikentän toimijat eli teatterit, esittävän taiteen ryhmät, alan koulutus ja festivaalitoiminta sekä alan ammattilaiset: näyttelijät, ohjaajat, visuaaliset suunnittelijat, kirjoittajat, alan opiskelijat, tuottajat, kriitikot, kääntäjät, ym.

Projektin partnerit Suomessa ovat Teatterin tiedotuskeskus TINFO, Kulttuurikeskus Korjaamo ja Turun kaupunginteatteri; Pietarissa Suomen Pietarin instituutti, State Saint-Petersburg Drama Theatre “Priut Comedianta” ja Baltic International Festival Center; Moskovassa Meyerhold Center, School of Modern Drama, Moskovan kaupungin Project Open Stage ja Theatre Union of the Russian Federation; sekä Siperiassa Omsk State Drama Fifth Theatre.

Lisäksi projektin yhteistyökumppaneita ovat Produforum, Suomen Pietarin konsulaatti, Omskin Dostojevski yliopisto, Ruotsin Riksteatern ja Tallinna 2011 -säätiö.

Teatterin tiedotuskeskuksen Seeds of Imagination -tiedote (pdf)
Kaikki vuoden 2008 hakukierroksella tuetut hankkeet (pdf)