Tulosta Cimo.fi | Kulttuuri-ohjelma
 

Kulttuurin yhteyspisteen joulukuun uutiskirje

20.11.2011

Sisältö

Ajankohtaisia hakuja

Kulttuuri-ohjelman vuoden 2012 hakuajat julkaistu

Kunkin tukimuodon hakuohjeet ja -lomakkeet julkaistaan yleensä noin 2-4 kuukautta ennen hakuajan päättymistä toimeenpanovirasto EACEAn sivuilla. Vuoden 2012 osalta on tähän mennessä julkaistu kirjallisuuden käännöstuen hakumateriaali.

HAKUAIKA
HAETTAVA TUKI
3. helmikuuta
Kirjallisuuden käännöshankkeet (lohko 1.2.2)
4. toukokuuta
Yhteistyöhankkeet kolmansien maiden kanssa, kohdemaa Etelä-Afrikka (lohko 1.3.5)
18. syyskuuta
Toiminta-avustus Euroopan laajuisesti toimiville organisaatioille (lohko 2)
1. lokakuuta Kulttuuripolitiikan analyysihankkeet
(lohko 3.2)
3. lokakuuta
Monivuotiset yhteistyöhankkeet (lohko 1.1), Lyhyet yhteistyöhankkeet (lohko 1.2.1)
15. marraskuuta      
Tuki eurooppalaisille festivaaleille (lohko 1.3.6)

Lisätietoja
Vuoden 2012 haut toimeenpanovirasto EACEAn sivuilla

TAIVEX² -  työvaihto-ohjelma teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattilaisille 2012-2013

TAIVEX² on vuosina 2012–2013 toteutettava teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattilaisten työvaihto-ohjelma. Ohjelman aikana osallistujat suorittavat hankkeen ulkomaalaisessa yhteistyöorganisaatiossa työvaihtojakson, jonka pituus voi vaihdella kahdesta viikosta kahteen kuukauteen osallistujan toiveiden mukaisesti. Työvaihtojaksot räätälöidään vaihto-ohjelmaan valittujen tarpeisiin siten, että ne tukevat osallistujan ja hänen taustaorganisaationsa kansainvälistä toimintaa.


Työvaihto-ohjelman lisäksi hankkeen aikana toteutetaan taiteen ammattilaisten kansainvälistymistä tukeva koulutuskokonaisuus. Koulutuskokonaisuuden teema on johtaminen ja strateginen suunnittelu ja se rakentuu kuudesta työpajajaksosta.

Hae mukaan TAIVEX²-työvaihto-ohjelmaan 16.1.2012 mennessä.

Hankkeen toteutuksesta vastaa TINFO - Teatterin tiedotuskeskus yhteistyökumppaneinaan Tanssin tiedotuskeskus, Sirkuksen tiedotuskeskus sekä Helsingin, Turun, Tampereen ja Porin kaupungit.

Lisätietoja
Tarkempi hakuilmoitus TAIVEXin sivuilla