Tulosta Cimo.fi | Kulttuuri-ohjelma
 

Kulttuurin yhteyspisteen joulukuun uutiskirje

20.12.2011

Sisältö

Ajankohtaista EU:n kulttuuripolitiikassa

Kulttuurienvälisen vuoropuhelun EU-Kiina teemavuosi 2012

Vuonna 2012 vietetään paitsi aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta, myös kulttuurienvälisen vuoropuhelun EU-Kiina teemavuotta (EU-China Year of Intercultural dialogue, YICD). Tavoitteena on mm. vahvistaa EU:n ja Kiinan välistä vuoropuhelua ja ymmärrystä sekä synnyttää kulttuuriyhteistyötä maiden toimijoiden välillä.

Erityisesti kulttuurin, koulutuksen, tutkimuksen ja nuorisosektorin  toimijat kutsutaan mukaan vuoden toteutukseen. Rahoitusta ei ole haettavana, sen sijaan toimijoiden toivotaan rekisteröivän ja liittävän ajankohtaiset Kiina-yhteistyöhankkeensa vuoden yhteyteen ja ohjelmistoon. Tavoittena on löytää erityisesti sellaisia tapahtumia ja aloitteita, joita toteuttaa toimijoita vähintään kahdesta jäsenmaasta sekä Kiinasta. Lisäksi teemavuoden järjestäjiä kiinnostavat politiikkatason aloitteet, joilla on pitkän aikavälin vaikutuksia. 

Vuosi lanseerataan  Brysselissä 1.-2.2.2012 avajaistilaisuudella ja konferenssilla. Vuoden verkkosivusto avautuu tammikuun puolivälissä osoitteessa http://ec.europe.eu/eu-china-intercultural-dialogue-2012.

Lisätietoja
Ohjeet tapahtumien rekisteröintiin (word-dokumentti)
Tutustu EU:n kulttuuripolitiikkaan!
- EU ja kulttuuri -miniluennot CIMOssa


Mitä pitää sisällään EU-tason kulttuuripolitiikka? Mikä on Euroopan kulttuuriagenda? Entä OMC-ryhmä? Mitä voin itse saada irti EU:n tuesta kulttuurille? Millaisia eurooppalaisia verkostoja on olemassa ja mitä hyötyä niistä on minulle?

Muun muassa näitä kysymyksiä käsitellään CIMOn Kulttuurin yhteyspisteen EU ja kulttuuri -miniluennoilla keväällä 2012. Tarkoituksena on avata EU:n toimijoita, aloitteita ja roolia kulttuuripolitiikassa alan toimijoille lyhyesti ja mahdollisimman helposti lähestyttävästi. Eurooppalaisiin verkostoihin ja keskusteluun tarvitaan mukaan lisää suomalaisia!

Kolme samansisältöistä EU ja Kulttuuri -miniluentoa järjestetään keväällä 2012 seuraavasti:
  • ti 7.2. klo 15-16.30
  • ke 7.3.klo 15-16.30
  • to 19.4. klo 15-16.30
Tule kuulemaan lisää sinulle parhaiten sopivana ajankohtana! Luennot järjestetään CIMOn tiloissa Helsingissä, osoitteessa Hakaniemenranta 6 (sisääntulokerros, kokoushuone Tukholma). Tervetuloa mukaan, erillistä ilmoittautumista ei tarvita!

Kysy lisää! Kulttuurin yhteyspiste: ccp(at)cimo.fi | puh. 0207 868 540 tai 0207 868 509

Eurooppalaisen kulttuurin asiantuntijat nyt verkossa

Kulttuurin eurooppalainen asiantuntijaverkosto, European Expert Network on Culture (EENC), on julkaissut hiljattain verkkosivunsa. Sivuilta löytyy mm. linkit tutkimuksiin, konferensseihin ja erilaisiin tiedonlähteisiin EU:n kulttuuripoliittisessa keskustelussa ajankohtaisista teemoista.

EENC on perustettu Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston aloitteesta, ja yksi sen tehtävistä onkin tukea komissiota sen politiikkatyössä. Verkostoa koordinoivat Interarts ja Culture Action Europe.

Verkoston 17 asiantuntijajäsentä tulevat eri puolilta Eurooppaa. Suomesta mukana on professori Anita Kangas Jyväskylän yliopistosta.

Lisätietoja
www.eenc.info
Kuulumisia Euroopan kulttuurifoorumista

Brysselissä 20.-21. lokakuuta kolmatta kertaa järjestetty Euroopan kulttuurifoorumi
keräsi yhteen noin 800 eurooppalaisen kulttuurikentän, EU:n ja jäsenvaltioiden edustajaa. Seminaarissa kulttuurikenttä ja EU kävivät keskustelua eurooppalaisen kulttuuripolitiikan ajankohtaisista teemoista, etenkin teknologisen muutoksen ja globalisaation vaikutuksista kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksiin. Seminaarissa kerrottiin väliaikatietoja myös tulevasta Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Keskustelussa kulttuurikenttä korosti taiteen ja kulttuurin entistä tärkeämpää merkitystä koko yhteiskunnan kehitykselle: monet puheenvuorot korostivat kulttuurin ja luovan talouden kasvanutta merkitystä niin talous- ja innovaatiokehityksessä kuin ihmisten hyvinvoinnissa. Komission puheenvuoroista oli nähtävissä, että tuki kulttuurille sidottaneen jatkossa hyvin vahvasti sen suoriin talous- ja työllistämisvaikutuksiin. Kentän edustajat pitivät myös tärkeänä, ettei jatkossa tueta vain pelkkiä rakenteita, vaan että tuki myös taiteellisten sisältöjen tuottamiselle pysyy ennallaan.

Komission edustajat taas korostivat kulttuurin taloudellisia vaikutuksia ja roolia EU:n 2020-strategia tavoitteiden toteutumisessa. Keskustelua kulttuurin roolista päästiin käymään myös muiden pääosastojen (mm. aluepolitiikka) edustajien kanssa, ja tämä politiikkasektorien yli menevä keskustelu olikin yksi tämänkertaisen kulttuurifoorumin parhaimmista anneista.

Komission mukaan kulttuurin kentällä tullaan jatkossa tarvitsemaan oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä, uusia toimintamalleja sekä alakohtaiset rajat ylittävää yhteistyötä. EU:n roolina on tämän kehityksen tukeminen, mikä näkyy myös uudessa Luova Eurooppa -ohjelmaehdotuksessa.

Lisätietoja
Kulttuurifoorumi ja siellä pidetyt esitykset Euroopan komission sivuilla
Vaikuta ja allekirjoita We are more -vetoomus jo tänään!


We are more -kampanja tavoittelee 100 000 allekirjoitusta toukokuuhun 2012 mennessä.

Culture Action Europen käynnistämä We are more -kampanja pyrkii vaikuttamaan käynnissä oleviin EU:n vuosien 2014-2020 budjettineuvotteluihin ja varmistaa, että EU tukee kulttuuria riittävällä rahoitusosuudella.

Lue lisää kampanjan verkkosivuilta
Manifesti suomeksi (pdf)