Tulosta Cimo.fi | Kulttuuri-ohjelma
 

Kulttuurin yhteyspisteen joulukuun uutiskirje

20.12.2011

Sisältö

Muualla CIMOssa: Grundtvig-ohjelma

Mahdollisuuksia kulttuuritoimijoille aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelmassa

EU:n Grundtvig-aikuiskoulutusohjelmaan voivat ottaa osaa myös kaikki aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät kulttuuriorganisaatiot, esim. museot ja kirjastot. Ohjelma tukee eurooppalaisten aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä aikuiskoulutusorganisaatioiden välistä opiskelija- ja henkilökuntavaihtoa.

Kulttuuritoimijoista etenkin museot ovat kasvattaneet osallistumistaan ohjelmaan ja hakeneet aktiivisesti varsinkin liikkuvuusapurahoja.  Grundtvigin aikuiskouluttajien vierailuissa ja vaihdoissa lähes 30 % vuoden 2010 hakemuksista tuli museoalalla työskenteleviltä. Grundtvig-ohjelman kautta on mahdollista helposti verkostoitua kansainvälisesti tapaamalla kollegoja ja tutustumalla vastaavien ulkomaisten organisaatioiden toimintatapoihin.

Vaikka kulttuuritoimijoiden osallistuminen onkin ollut aktiivisinta juuri liikkuvuusapurahoissa, voivat ne osallistua eurooppalaisen aikuiskoulutuksen kehittämiseen myös hankeyhteistyön muodossa. Esimerkkinä on Helsingin taidemuseon juuri käynnistymässä oleva Art and Cross-Cultural Dialogue –hanke, joka hyväksyttiin Grundtvig-oppimiskumppanuuksien vuoden 2011 hakukierroksella. Myös Suomen museoliitto on mukana LEM – The Learning Museum –verkostoprojektissa.

Grundtvig-workshopit taas ovat seminaareja tai työpajoja, joita järjestetään eri puolilla Eurooppaa. Workshopien teemat vaihtelevat ja niihin voi osallistua kuka tahansa aikuinen.

Lisätietoja Grundtvig-ohjelmasta:
vastaava asiantuntija Eija Wilén
eija.wilen(at)cimo.fi, grundtvig(at)cimo.fi
puh. 0207 868 585

Grundtvig CIMOn verkkosivuilla

Grundtvig-verkosto

Suomen museoliitto
LEM – The Learning Museum

Suomen museoliitto on partnerina marraskuussa 2010 alkaneessa LEM - The Learning Museum -verkostoprojektissa. Kolmivuotisen projektin tavoitteena on rakentaa pysyvä verkosto elinikäisestä oppimisesta kiinnostuneiden museoiden, kulttuuriperintöorganisaatioiden ja aikuiskouluttajien käyttöön. Verkostoitumista edistetään työryhmien, kansainvälisten tapaamisten ja konferenssien, teemaraporttien julkaisun ja levittämisen sekä liikkuvuusohjelman pilotoinnin kautta. Olennainen osa verkostoitumista on LEM-projektin verkkosivusto.

Hankkeessa on mukana yhteensä 23 yhteistyökumppania 17 Euroopan maasta ja Yhdysvalloista. LEM-projekti pyrkii laajentamaan verkostoa kutsumalla liitännäisjäseniksi (Associate partner) elinikäisestä oppimisesta ja museo-oppimisesta kiinnostuneita organisaatioita.

Lisätietoja
Suomen museoliiton verkkosivut
Grundtvig-hankkeen verkkosivut

Oppimiskumppanuus

Suomen kirjailijanimikkoseurat
Comparing learning opportunities in the field of literary heritage


Virolaisen Estonian Writers’ Museumin vetämässä hankkeessa on Suomen kirjailijanimikkoseuran lisäksi mukana kumppaneita Kreikasta, Unkarista ja Luxemburgista. Hankkeessa kirjallisuusperinteen parissa työskenteleville tarjotaan mahdollisuuksia keskustella aikuisopiskelijoille tarjotuista kirjallisuusperinteeseen liittyvistä oppimismahdollisuuksista sekä jakaa omaan työhön liittyviä kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Toimintamuotoja ovat kansainväliset seminaarit, perinteitä jatkavaa kirjallisuutta kuvaava näyttely sekä tutkimustyö ja julkaisut.Lisätietoja
Suomen kirjailijanimikkoseurojen verkkosivut
Grundtvig-hankkeen verkkosivut

Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuusapurahat

Grundtvig-ohjelmassa liikkuvuusapurahat ovat yksilöllisiä apurahoja, joiden avulla aikuiskoulutuksen parissa toimivat henkilöt voivat lähteä ulkomaille päivittämään omaa ammattitaitoaan. Toisaalta omaa aikuiskoulutuksen erityisosaamista voi myös viedä toisen organisaation käyttöön ja osallistua tällä tavalla kohdemaan aikuiskoulutuksen kehittämiseen.

Lisätietoja
Grundtvigin liikkuvuusapurahat CIMOn sivuilla
Kokemuksia Grundtvig-ohjelman asiantuntijavaihdosta

Workshopit aikuisille

Grundtvig-workshopit ovat seminaareja tai työpajoja, joita järjestetään eri puolilla Eurooppaa. Workshopeihin voi osallistua kuka tahansa aikuinen ja osallistuminen on ilmaista. Grundtvig-workshopit tarjoavat aikuisille mahdollisuuksia tutustua uusiin ihmisiin ja kansainvälistyä itseä kiinnostavan aiheen parissa. Organisaatioiden on mahdollista järjestää workshopeja myös itse.

Lisätietoja
Grundtvig-workshopit CIMOn sivuilla
Keravan opiston kokemuksia Grundtvig-workshopin järjestämisestä