Tulosta Cimo.fi | Kulttuuri-ohjelma
 

Kulttuurin yhteyspisteen elokuun uutiskirje

22.8.2013

Sisältö

Tutustu hankkeeseen!

Techno-Ecologies. Other Approach to Cultural, Social and Ecological Sustainability

 
Pääjärjestäjä
:
The Centre for New Media Culture RIX-C (Latvia)
Yhteisjärjestäjät:
Suomen Biotaiteen Seura ja Kuvataideakatemia (Suomi)
Ars Longa (Ranska)
Baltan Laboratories (Alankomaat)
Liepaja University (Latvia)
Napon – Institute for Flexible Cultures and Technologies (Serbia)
Vilnius Academy of Arts (Liettua)
EU-tuki: 195 000 €
Hankejakso: 6/2012–5/2014
Hankkeen verkkosivu

Techno-Ecologies etsii ratkaisuja nykyisten taloudellisten, ilmastollisten, sosiaalisten ja kulttuuristen kriisien käsittelyyn taiteellisen tutkimuksen ja kulttuurisen innovaation keinoin. Hankkeen tarkoituksena on luoda yhteistyöfoorumi, jossa taiteilijat, teoreetikot, muotoilijat, ympäristötieteilijät, yrittäjät, teknologit ja aktivistit luovat yhdessä uusia kestävän kehityksen toimintamalleja. Suomessa järjestetään mm. luonnon ja taiteen välistä suhdetta tutkiva residenssi Kilpisjärvellä.

Haastateltavana Suomen Biotaiteen Seuran toiminnanjohtaja Erich Berger.

Tutustu hankkeeseen! -haastattelussa Techno-Ecologies

Suomen biotaiteen seura perustettiin 5 vuotta sitten Kilpisjärvellä. Ensimmäinen iso kansainvälinen hanke oli ”80+1 A journey around the world”, joka huipentui Linzissä kaupungin  kulttuuripääkaupunkivuonna 2009.

 
 Kilpisjärven maisemia. Kuva: Antti Tenetz

Tuon hankkeen alueena oli koko maailma. Tarkoitus oli etsiä nykyisille ja tuleville inhimillisille olosuhteille elintärkeitä paikkoja, ja teemoina olivat mm. koulutus, ruoka, energia, liikenne ja vesi. Biotaiteen seuran osuus liittyi ilmastonmuutokseen.

Ensimmäinen EU-hankkeemme oli European Public Art Centre (EPAC) vuonna 2010. Liettuan koordinoimassa hankkeessa oli mukana 7 partneria.


Teknologian muuttuessa peruskysymykset on kysyttävä yhä uudelleen


Biotaiteen konsepti on kaikkialla melkoisen uusi, mutta elävien organismien ja systeemien kanssa on työskennelty jo kauan – Suomessa mm. Antero Kare 80-luvulta lähtien. Bioteknologian nousun myötä biotaidetta on alettu harjoittaa tämän nimikkeen alla 10–15 vuotta sitten.

Aluksi osa biotaiteesta pohjautui laboratoriotyöskentelyyn ja bioteknologiaan. Viime vuosina taiteenala on kuitenkin avautunut myös ekologiaan, ekotaiteeseen ja maataiteen suuntaan. 1960-luvun ympäristötaiteesta on kuljettu pitkä matka tämän hetken biotaiteeseen.

Techno-Ecologies-hankkeen pohjana on juuri muutos. Ympäristön muuttuessa biotaiteen ja bioteknologian kysymykset on kysyttävä ja pohdittava uudelleen. Teknologia ei ole koskaan neutraalia, vaan aina tietoista ja suhteessa mm. poliittisiin ja taloudellisiin rakenteisiin.


Kilpisjärvi houkuttaa monialaisuuteen


Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologinen asema on hyvin ainutlaatuinen kenttätutkimuspaikka. Siellä on vähän kiinteää henkilökuntaa, ja tutkijat ja muut käyttäjät vaihtuvat koko ajan. Kilpisjärvestä on muotoutunut hieno tutkijoiden ja taiteilijoiden kohtauspaikka, jossa on helppoa keskustelemalla jakaa ja vaihtaa näkökulmia ja tietoa.

Olemme järjestäneet Kilpisjärvellä residenssiohjelmamme, mutta teemme yhteistyötä muuallakin. Design-pääkaupunkivuonna teimme mm. mielenkiintoista yhteistyötä Helsingin yliopiston ympäristöntutkimuksen laitoksen kanssa, kun 4 taiteilijaa työskenteli tutkijoiden kanssa.


Techno-Ecologies: ihmisen aika törmää ympäristön aikaan

Techno-Ecologies on sateenvarjonimike yhdeksän partnerin työlle. Riikan RIX-C-keskus etsi sopivia partnereita, ja meidän ehdotuksemme omaksi työskentelyalustaksemme oli ”Field_Notes – Deep Time”. Kaikilla hankekumppaneilla on eri hanke, mutta verkostona etsimme kiinteitä synergioita ja vaihdamme jatkuvasti tietoa.

Biotaiteen seuran yhteistyökumppanina Suomessa on Kuvataideakatemia. Heidän opiskelijavaihtonsa myötä pystymme rakentamaan pieniä satelliittiohjelmia, jotka nivomme kokonaisuuden osiksi.


Kilpisjärven biologisella asemalla tieteen ja taiteen tekijät
kohtaavat. Kuva: Antti Tenetz
”Deep Time” -käsitteen pohjana on kahtiajako inhimillisen ajan ja muiden ympäristömme aikojen välillä, joihin olemme sidoksissa. Esimerkiksi ilmastonmuutos edellyttää, että meidän pitäisi muuttaa elämäämme tulevaa aikaa ja tulevia ihmisiä varten. Miten käsitellä tulevaisuutta, jota emme itse elä, tai ihmisiä, joita emme koskaan tapaa?


Kilpisjärvellä työskennellään ryhmissä

Monialaisesta ryhmästämme puolet tulee Suomesta, puolet muualta. Haluamme suurella suomalaisten määrällä varmistaa, että tietoa ja kokemuksia jää myös tänne. Kansainvälisessä avoimessa haussa saimme 120 hakemusta ja valitsimme 30 henkilöä. Saamme hyvän sekoituksen taitelijoita, tiedemiehiä, tutkijoita ja pedagogeja. Mukaan tulee myös muotoilijoita, filosofeja, insinöörejä ja tiedemiehiä.

6 työryhmää työskentelee Kilpisjärvellä 16.-22.9.2013. Antero Kare vetää ryhmää, jonka nimenä on ”Deep Time of Life and Art”. Siinä pohditaan elämän ja taiteen alkua rinnakkaisilmiöinä. Pohjoisesta löytyy niin Pohjolan vanhinta geologista ainesta kuin vanhimmat kalliomaalauksetkin. Leena Valkeapäällä on omaa kokemusta porotilallisen vaimona ja saamelaisen aika- ja elämäkäsityksen eläjänä ”Time and landscape” -ryhmän vetäjänä.

Australialainen Oron Catts on työskennellyt mm. Aalto-yliopiston vierailevana professorina. Hänen työryhmässään ”Journey to the Post-Anthropogenic” tutkitaan, miten ympäristöt reagoivat ihmisen toimintaan.

Elisabeth Ellsworthilla ja Jamie Krusella on vahva muotoilutausta. Heidän ryhmässään ”Deep Futures in the Making” kartoitetaan, miten voimme muotoilla ”syvää tulevaisuutta”. Konkreettisena esimerkkinä haasteesta on mm. Suomeen rakennettava ydinjätteen loppusijoituksen tutkimustila Onkalo. Sen olisi suunnitelmien mukaan kestettävä noin 100 000 ja mm. seuraavan jääkauden yli. Miten Onkalosta tulisi viestiä kaukaisille sukupolville, joiden kielestä, kirjoitus- tai merkkijärjestelmästä meillä ei ole mitään aavistusta?

Filosofi Tere Vadénin vetämä "Second order" -ryhmä lähestyy filosofisesti painottuen muiden ryhmien toimintaa. He tarkkailevat ryhmien toimintaa ja antavat heille tarvittaessa vinkkejä ja näkemyksiä sekä kommentoivat työskentelyprosesseja.

 
Turisti robottina -teos Kilpisjärvellä.
Kuva: Niki Passath
Helsingissä järjestetään avoin symposium

Valmistautuakseen Kilpisjärven viikkoon työryhmät ovat aloittaneet työskentelyn sähköpostien avulla etukäteen. Kilpisjärven jälkeen Helsingissä järjestetään Kuvataideakatemian kanssa yleisölle avoin "Deep Time, Deep Futures" -symposium 23. ja 24.9.2013.

Symposiumissa ryhmät keskustelevat löydöksistään niin, että jonkin muun työryhmän jäsen vetää keskustelumuotoiset esitykset. Lokakuussa ”Field_Notes – Deep Time” esitellään International Media Art Histories -konferenssissa Riikassa. Tuloksista tehdään myös julkaisu.


Biotaiteen seura on valittu mukaan isoon tutkimusohjelmaan

Kesällä meidät hyväksyttiin mukaan toiseen EU-rahoitteiseen hankkeeseen. Synteettisen biologian tutkimusryhmää rahoittaa EU:n seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma (PO7; 2007–2013) ja siinä on mukana 27 partneria. Roolinamme on mm. selventää synteettisen biologian kulttuurisia merkityksiä.

Me työskentelemme pienenä taideorganisaationa isojen tutkimus- ja tiedeorganisaatioiden joukossa. Pidän sitä isona tunnustuksena tekemällemme työlle.

(8/2013)


Lisätietoja:
Techno-Ecologies (Baltan Laboratories)
Hankekortti (CIMO)
Finnish Society of Bioart (Suomen Biotaiteen Seura)