Tulosta Cimo.fi | Kulttuuri-ohjelma
 

Kulttuurin yhteyspisteen helmikuun uutiskirje

28.2.2013

Sisältö

Ajankohtaisia hakuja muissa ohjelmissa

Euroopan kulttuurisäätiö tukee muiden alojen kanssa tehtävää yhteistyötä

 
 ECF:n tukema European Borderlines
© Ana Catarina Pinho
Euroopan kulttuurisäätiö (ECF) tarjoaa apurahoja sekä yhteisöjen että yksityisten kulttuurialan toimijoiden kansainväliselle yhteistyölle. Tukea myönnetään kulttuurin ja muiden alojen välisille kansainvälisille yhteistyöhankkeille.

Hankkeen vetäjän
tulee olla kulttuurialan toimija ja ainakin yhden muista järjestäjistä tulla muulta sektorilta. Alojen välistä yhteistyötä tukemalla halutaan tunnistaa ja tukea kulttuurin uusia kehityssuuntia.

Haku päättyy 25.3.2013.

Lisätietoja ECF:n sivuilla

Hae mukaan EU-Turkki yhteistyöohjelmaan

 
© Nicola Mullenger
ECF:n Tandem cultural managers’ exchange -ohjelmaan haetaan EU:sta ja Turkista 30 kulttuurialan ammattilaista vuoden mittaiseen kulttuurien väliseen vaihto-ohjelmaan, jonka tarkoituksena on luoda uusia kumppanuuksia ja hankkeita. 

Haku päättyy 25.3.2013.

Lisätietoja ECF:n sivuilla

Pohjoismaisen kulttuuri- ja taideohjelman haku käynnissä uusin teemoin

Ohjelmasta myönnetään rahoitusta uusille tuotantopainotteisille hankkeille ja osaamista kehittäville projekteille kaikilla taiteen ja kulttuurin aloilla.

Tästä hausta lähtien ohjelmassa sovelletaan uusia painpisteitä, joita ovat kestävä Pohjola, luova Pohjola, kulttuurienvälinen Pohjola, nuori Pohjola ja digitaalinen Pohjola.
Rahoitusta voi kuitenkin hakea myös muita teemoja käsitteleville hankkeille. Hankkeissa täytyy olla osallistujia vähintään kolmesta maasta, joista vähintään kahden tulee olla Pohjoismaita.

Haku päättyy 6.3.2013.Lue lisää Pohjoismaisen kulttuuripisteen sivuilta
Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee digitaalista taidetta ja kulttuuria

Pohjoismainen kulttuurirahasto on varannut kolme miljoonaa Tanskan kruunua digitaaliseen taiteeseen ja kulttuuriin keskittyvälle Vuoden pohjoismaiselle kulttuuritapahtumalle DIGITAL 2015–2016.

Tavoitteena on antaa nostetta toimijoille, jotka haluavat luoda uutta taidetta ja ilmaisua digitaalisen median sekä digitaalisten menetelmien ja tekniikoiden avulla.

Kiinnostuneet voivat jo hakea nyt enintään 30 000 Tanskan kruunun (noin 4 000 euron) apurahaa Vuoden pohjoismaisen kulttuuritapahtuman DIGITAL 2015–2016 projektisuunnitteluun.

Esiprojektien hakuaika päättyy 2. huhtikuuta 2013.

Lisätietoja Pohjoismaisen kulttuuri-rahaston sivuilla